Khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp

Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp bằng việc áp dụng kỹ thuật 4.0.

XEM THÔNG TIN

Đổi mới là sức mạnh

Để nâng cao năng lực về Chuyển đổi số nhằm ứng dụng Công nghệ số vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn và để thực hiện dự án Chuyển Đổi Số thành công, các lãnh đạo Doanh nghiệp, nhân sự trong Công ty cần hiểu rõ bản chất của Chuyển đổi số là gì, Phương pháp luận thực hiện Chuyển đổi số, các Công nghệ sử dụng trong Chuyển đổi số như Cloud, platform, Big data, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Blockchain…. Chúng tôi cung cấp các khoá Đào tạo về Chuyển đổi số bao gồm:

Thông tin về khóa học

Tyler Franta IusJ25iYu1c Unsplash Scaled

Đối tượng tham dự:

 • CEO các doanh nghiệp.
 • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển đối số.
 • Các đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyển đổi số.
Scott Graham 5fNmWej4tAA Unsplash Scaled

Thời lượng khóa học:

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra trong 4 buổi, bao gồm:

 • Lý thuyết + thảo luận + phân tích tình huống.
 • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số trong doanh nghiệp + Trải nghiệm trên phần mềm & Công nghệ thực tế.
Scott Graham 5fNmWej4tAA Unsplash Scaled

Mục tiêu của khóa học:

 • Cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số.
 • Các cách tiếp cận mới để phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng Chuyển đổi số.
 • Phương pháp tiếp cận Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.
 • Các kỹ thuật, công nghệ áp dụng trong Chuyển đổi số và xu hướng mới nổi.
 • Các yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số.
 • Vai trò của lãnh đạo trong Chuyển đổi số.

Chương trình đào tạo

DSC00146

Chuyên gia

Nguyễn Hải Yến

TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Nội dung

 • Trang bị những kiến thức tổng quan về Chuyển Đổi Số và các lợi ích mà nó mang lại cho Tổ chức.
 • Thực trạng và xu hướng Chuyển đổi số hiện nay.
 • Giúp cho lãnh đạo Doanh nghiệp nhận thức được các giá trị, thách thức, phương án tiếp cận để áp dụng thực hiện cho Công ty của mình.

Đối tượng

 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển đổi số.

Thông tin

 • 1 buổi, tài liệu bao gồm (slide, ppt, phần mềm).