Khóa học chuyển đổi số doanh nghiệp

Nâng cao hiệu suất doanh nghiệp bằng việc áp dụng kỹ thuật 4.0

Đổi mới là sức mạnh

Để nâng cao năng lực về Chuyển đổi số nhằm ứng dụng Công nghệ số vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn và để thực hiện dự án Chuyển Đổi Số thành công, các lãnh đạo Doanh nghiệp, nhân sự trong Công ty cần hiểu rõ bản chất của Chuyển đổi số là gì, Phương pháp luận thực hiện Chuyển đổi số, các Công nghệ sử dụng trong Chuyển đổi số như Cloud, platform, Big data, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, Blockchain…. Chúng tôi cung cấp các khoá Đào tạo về Chuyển đổi số bao gồm:
Hiểu rõ bản chất về Chuyển đổi số và các cấp độ
Các kiến thức & Kỹ năng cần thiết để tham gia Chuyển đổi số
Các Công nghệ dùng trong Chuyển đổi số (AI, Blockchain, Big data, IoT, ...)
Chuyển đổi nhận thức và Xây dựng Văn hóa Chuyển đổi số
Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số + trải nghiệm trên phần mềm và Công nghệ thực tế

Thông tin về khóa học

quy-mo-tap-doan-hvn

Đối tượng tham dự

 • CEO các doanh nghiệp.
 • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển đối số.
 • Các đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về chuyển đổi số.
quy-mo-tap-doan-hvn

Thời lượng khóa học

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra trong 4 buổi, bao gồm:

 • Lý thuyết + thảo luận + phân tích tình huống.
 • Thực hành: Thiết kế dự án Chuyển đổi số trong doanh nghiệp + Trải nghiệm trên phần mềm & Công nghệ thực tế.
quy-mo-tap-doan-hvn

Mục tiêu của khóa học

 • Cung cấp các khái niệm và kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số.
 • Các cách tiếp cận mới để phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng Chuyển đổi số.
 • Phương pháp tiếp cận Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp.
 • Các kỹ thuật, công nghệ áp dụng trong Chuyển đổi số và xu hướng mới nổi.
 • Các yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực tham gia thực hiện chuyển đổi số.
 • Vai trò của lãnh đạo trong Chuyển đổi số.

Chương trình đào tạo

Image
Chuyên gia

Nguyễn Hải Yến

Tổng quan về chuyển đổi số

Nội dung
 • Trang bị những kiến thức tổng quan về Chuyển Đổi Số và các lợi ích mà nó mang lại cho Tổ chức.
 • Thực trạng và xu hướng Chuyển đổi số hiện nay.
 • Giúp cho lãnh đạo Doanh nghiệp nhận thức được các giá trị, thách thức, phương án tiếp cận để áp dụng thực hiện cho Công ty của mình.
Đối tượng
 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • CIO, Trưởng bộ phận Chuyển đổi số.
Thông tin
 • 1 buổi, tài liệu bao gồm (slide, ppt, phần mềm).
Buổi học tiếp theo: 01/04/2021
Còn lại:
Bạn chưa chọn được dịch vụ / sản phẩm phù hợp?

Nhận tư vấn từ chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi
Gọi điện
Phone
Nhắn tin với chúng tôi
Livechat
Messenger
Gửi yêu cầu
Gửi email
Mail
Gửi yêu cầu
Gửi Ticket
Submitticket
Yêu cầu gọi lại

"*" indicates required fields

Họ của bạn*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll to Top