Đăng ký tên miền ngay hôm nay

.com
330.000 đ
Gia hạn: 330.000 đ
Transfer: 330.000 đ
.net
350.000 đ
Gia hạn: 350.000 đ
Transfer: 350.000 đ
.info
380.000 đ
Gia hạn: 380.000 đ
Transfer: 380.000 đ
.vn
770.000 đ
Gia hạn: 460.000 đ
Transfer: 460.000 đ
.com.vn
670.000 đ
Gia hạn: 360.000 đ
Transfer: 360.000 đ
.edu.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.xyz
250.000 đ
Gia hạn: 250.000 đ
Transfer: 250.000 đ
.site
650.000 đ
Gia hạn: 650.000 đ
Transfer: 650.000 đ
.pro
429.000 đ
Gia hạn: 429.000 đ
Transfer: 429.000 đ
.org
350.000 đ
Gia hạn: 350.000 đ
Transfer: 350.000 đ
.us
250.000 đ
Gia hạn: 250.000 đ
Transfer: 250.000 đ
.me
460.000 đ
Gia hạn: 460.000 đ
Transfer: 460.000 đ
.com
330.000 đ
Gia hạn: 330.000 đ
Transfer: 330.000 đ
.net
350.000 đ
Gia hạn: 350.000 đ
Transfer: 350.000 đ
.info
380.000 đ
Gia hạn: 380.000 đ
Transfer: 380.000 đ
.org
350.000 đ
Gia hạn: 350.000 đ
Transfer: 350.000 đ
.us
250.000 đ
Gia hạn: 250.000 đ
Transfer: 250.000 đ
.me
460.000 đ
Gia hạn: 460.000 đ
Transfer: 460.000 đ
.biz
400.000 đ
Gia hạn: 400.000 đ
Transfer: 400.000 đ
.name
290.000 đ
Gia hạn: 290.000 đ
Transfer: 290.000 đ
.ws
690.000 đ
Gia hạn: 690.000 đ
Transfer: 690.000 đ
.asia
330.000 đ
Gia hạn: 330.000 đ
Transfer: 330.000 đ
.eu
330.000 đ
Gia hạn: 330.000 đ
Transfer: 330.000 đ
.uk
220.000 đ
Gia hạn: 220.000 đ
Transfer: 220.000 đ
.vn
770.000 đ
Gia hạn: 460.000 đ
Transfer: 460.000 đ
.com.vn
670.000 đ
Gia hạn: 360.000 đ
Transfer: 360.000 đ
.edu.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.biz.vn
670.000 đ
Gia hạn: 360.000 đ
Transfer: 360.000 đ
.gov.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.net.vn
670.000 đ
Gia hạn: 360.000 đ
Transfer: 360.000 đ
.org.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.name.vn
82.000 đ
Gia hạn: 52.000 đ
Transfer: 520.000 đ
.ac.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.info.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.pro.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.health.vn
490.000 đ
Gia hạn: 260.000 đ
Transfer: 260.000 đ
.xyz
250.000 đ
Gia hạn: 250.000 đ
Transfer: 250.000 đ
.site
650.000 đ
Gia hạn: 650.000 đ
Transfer: 650.000 đ
.pro
429.000 đ
Gia hạn: 429.000 đ
Transfer: 429.000 đ
.website
490.000 đ
Gia hạn: 490.000 đ
Transfer: 490.000 đ
.mobi
450.000 đ
Gia hạn: 450.000 đ
Transfer: 450.000 đ
.fun
460.000 đ
Gia hạn: 460.000đ
Transfer: 460.000đ
.space
490.000 đ
Gia hạn: 490.000 đ
Transfer: 490.000 đ
.store
1.200.000 đ
Gia hạn: 1.200.000 đ
Transfer: 1.200.000 đ
.tech
1.100.000 đ
Gia hạn: 1.100.000 đ
Transfer: 1.100.000 đ
.online
730.000 đ
Gia hạn: 730.000 đ
Transfer: 730.000 đ
.tv
790.000 đ
Gia hạn: 790.000 đ
Transfer: 790.000 đ
.news
520.000 đ
Gia hạn: 520.000 đ
Transfer: 520.000 đ

Đặc biệt: Khi đăng ký tên miền tại HVN bạn sẽ được miễn phí phí Cung cấp dịch vụ

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký lần đầu Gia hạn Chi phí duy trì / năm

Vì sao nên chọn HVN?

tyler franta iusJ25iYu1c unsplash scaled
scott graham 5fNmWej4tAA unsplash scaled

Góc giải đáp thắc mắc

Những câu hỏi thường gặp trong quá trình chọn mua sản phẩm.

Có 2 loại tên miền: tên miền quốc tế và tên miền quốc gia.

  • Tên miền quốc tế là những tên miền có phần đuôi là com, net, org, biz, info.
  • Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia. Ví dụ: vn, com.vn, edu.vn, net.au, org.cn, com.us …

Bạn hoàn toàn có thể chỉ đăng ký tên miền trước. Khi website được thiết kế xong, bạn mới cần dịch vụ thuê chỗ máy chủ.

Tên miền có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, chủ sở hữu của tên miền cần phải đăng ký lại.

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế, chi phí đăng ký tuỳ thuộc vào mức giá của từng nhà cung cấp.

Không có quy định bắt buộc đối với tên miền quốc tế khi sử dụng .com, .net, . org. Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại. Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dich vụ internet. Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Tuỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một tên miền cần 24 – 72 giờ để có thể sử dụng được.