Dịch vụ
Thiết kế Catalogue

Tạo ấn tượng chuyên nghiệp và thể hiện giá trị thương hiệu.

ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ Liên hệ tư vấn

GÂY ẤN TƯỢNG CHO SẢN PHẨM

Group Asia Young Creative People Smart Casual Wear Smiling Arms Crossed Creative Office Workplace Diverse Asian Male Female Stand Together Startup Coworker Teamwork Concept 1030x687
Multiracial Group Young Creative People Smart Casual Wear Discussing Business Brainstorming Meeting Ideas Mobile Application Software Design Project Modern Office Coworker Teamwork Concept 1030x579

TIỆN DỤNG TRONG GIAO TIẾP

TẠO VỮNG LÒNG TIN

Multiracial Group Young Creative People Smart Casual Wear Discussing Business Shaking Hands Together Smiling While Standing Modern Office Partner Cooperation Coworker Teamwork Concept 1030x579

Chi phí dịch vụ thiết kế Catalogue

Gói dịch vụ
PF Starter PF Standard PF Advanced PF Professional PF Ultimate
Chi phí
190.000đ/trang
299.000đ/trang
499.000đ/trang
699.000đ/trang
990.000đ/trang
Số mẫu
1 mẫu 1 mẫu 2 mẫu 3 mẫu 3 mẫu
Tư vấn
Online Online Online Offline Offline
Thời gian bàn giao*
2-3 ngày 4-5 ngày 6-7 ngày 8-10 ngày 11-15 ngày
Băng thông
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Chỉnh sửa
1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần
Thiết kế
Theo mẫu Theo mẫu Độc quyền Độc quyền Độc quyền
Biên soạn nội dung
Tối ưu & sửa nội dung Tối ưu & sửa nội dung Tối ưu & sửa nội dung Viết nội dung mới Viết nội dung mới
Chỉnh sửa ảnh
Kịch bản chụp ảnh
Dịch vụ chụp ảnh
Tệp cung cấp
.ID .PDF .PNG .JPG .ID .PDF .PNG .JPG .ID .PDF .PNG .JPG .ID .PDF .PNG .JPG .ID .PDF .PNG .JPG
In 1 quyển mẫu

Mẫu dự án thiết kế

Lựa chọn phong cách mẫu bạn ưa thích hoặc nhận tư vấn từ chúng tôi