Vì sao bạn nên tham gia chương trình đại lý kinh doanh

Bảng giá dịch vụ

LOẠI DỊCH VỤ/ SẢN PHẨM
CẤP 1
Dưới 20 triệu
CẤP 2
Từ 20 – 50 triệu
CẤP 3
Từ 50 – 100 triệu
CẤP 4
Trên 100 triệu
Tên miền Việt Nam (phí cung cấp dịch vụ)
Giảm 30%
Giảm 40%
Giảm 45%
Giảm 50%
Tên miền quốc tế
Giảm 5%
Giảm 8%
Giảm 10%
Giảm 15%
Hosting/ Email Hosting/ Email Marketing
Giảm 10%
Giảm 15%
Giảm 20%
Giảm 30%
VPS / Cloud Server / Email Server
Giảm 8%
Giảm 10%
Giảm 12%
Giảm 15%
Dedicated Server / Colocation
Giảm 3%
Giảm 3%
Giảm 3%
Giảm 3%
Chứng chỉ số SSL
Giảm 10%
Giảm 12%
Giảm 15%
Giảm 20%
Thiết kế website theo yêu cầu
Giảm 10%
Giảm 12%
Giảm 15%
Giảm 20%
Thiết kế website trọn gói (webNET)
Giảm 10%
Giảm 12%
Giảm 15%
Giảm 20%
Dropbox
Giảm 5%
Giảm 7%
Giảm 9%
Giảm 10%
Microsoft 365
Giảm 6%
Giảm 8%
Giảm 10%
Giảm 12%
Google Workspace
Giảm 5%
Giảm 7%
Giảm 9%
Giảm 10%
Zoho Workplace
Giảm 8%
Giảm 10%
Giảm 12%
Giảm 15%
Bitrix24
Giảm 10%
Giảm 15%
Giảm 20%
Giảm 25%
Bản quyền phần mềm
Giảm 3%
Giảm 3%
Giảm 3%
Giảm 3%
Các dịch vụ khác
Giảm 3%
Giảm 3%
Giảm 3%
Giảm 3%

Xét duyệt nâng cấp và hạ cấp đại lý

Xét duyệt nâng cấp đại lý

Cấp đại lý

1 (Silver)

2 (Gold)

3 (Diamond)

4 (Platinum)

Doanh thu / tháng

> 5 triệu

> 20 triệu

> 50 triệu

> 100 triệu

Nâng cấp

  Đại lý 2

  Đại lý 3

  Đại lý 4

  Đại lý Titanium

Xét duyệt hạ cấp đại lý

Cấp đại lý

1 (Silver)

2 (Gold)

3 (Diamond)

4 (Platinum)

Doanh thu / tháng

< 3 triệu

< 5 triệu

< 7 triệu

< 10 triệu

Hạ cấp

  Khách hàng lẻ

  Đại lý cấp 1

  Đại lý cấp 2

  Đại lý cấp 3