So sánh Microosft 365 Enterprise

 • Microsoft 365 E3

  990.000đ/năm
  Giá cũ 1.134.000đ
  /người dùng/tháng theo mô hình cam kết một năm
  Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu kết hợp cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi dành cho doanh nghiệp của bạn.
 • Microsoft 365 E5

  1.590.000đ/năm
  Giá cũ 1.795.000đ
  /người dùng/tháng theo mô hình cam kết một năm
  Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao dành cho doanh nghiệp của bạn.
 • Microsoft 365 F3

  Từ 289.000đ
  Giá cũ 315.000đ
  /người dùng/tháng theo mô hình cam kết một năm
  Trang bị cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

Bảng so sánh chi tiết

Ứng dụng Microsoft 365

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Mỗi người được cài đặt các ứng dụng Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC) và Access (chỉ dành cho PC) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 thiết bị di động
Microsoft 365 trên web và thiết bị di động

Email và lịch

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Outlook
Exchange
Microsoft Bookings

Cuộc họp và thoại

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Microsoft Teams
Điện thoại Teams Tiêu chuẩn, hội thảo âm thanh

Quản lý thiết bị và ứng dụng

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Windows Enterprise E3
Windows Autopilot, trải nghiệm người dùng được tinh chỉnh và In Phổ quát
Trung tâm quản trị Microsoft 365
Microsoft Intune
Microsoft Endpoint Configuration Manager
Windows Autopatch

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
SharePoint
Yammer
Microsoft Viva Connections
Microsoft Viva Engage

Tệp và nội dung

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Microsoft OneDrive cho công việc
Microsoft Lists
Microsoft Forms
Microsoft Stream
Sway dành cho Microsoft 365
Visio trong Microsoft 365

Phân tích nâng cao

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Viva Insights
Power BI Pro

Quản lý công việc

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Power Apps for Microsoft 365
Power Automate for Microsoft 365
Power Virtual Agents cho Teams
Dataverse for Teams
Planner
To Do

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Windows Hello, Credential Guard và Direct Access
Azure Active Directory Premium P 1
Azure Active Directory Premium P 2

Tính năng chống mối đe dọa

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Microsoft Advanced Threat Analytics
Microsoft Defender Antivirus và Device Guard
Microsoft 365 Defender
Microsoft 365 Defender for Endpoint P1
Microsoft 365 Defender for Endpoint P2
Microsoft Defender for Office 365
Microsoft Defender for Identity

Bảo vệ thông tin

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Ngăn mất dữ liệu dành cho email và tệp
Windows Information Protection và BitLocker
Azure Information Protection P1
Azure Information Protection P2
Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Ứng dụng đám mây

Quản lý bảo mật

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Microsoft Secure Score
Trung tâm Bảo mật và Tuân thủ Microsoft

Quản lý việc tuân thủ

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5 Microsoft 365 F3
Nhãn lưu giữ thủ công, tìm kiếm nội dung, kiểm tra cơ bản
Các chính sách lưu giữ cơ bản trong toàn tổ chức hoặc trong khắp địa điểm, các chính sách lưu giữ của Microsoft Teams, Khám phá điện tử cốt lõi và tạm giữ vì lý do pháp lý
Các chính sách lưu giữ tự động dựa theo quy tắc, lưu giữ dựa theo máy học, quản lý bản ghi
Advanced eDiscovery, kiểm tra nâng cao
Quản lý rủi ro từ nội bộ, tuân thủ về giao tiếp, hàng rào thông tin, Customer Lockbox, quản lý quyền truy cập đặc quyền
Kết nối của bên thứ ba tích hợp sẵn