So sánh Airtable

 • Airtable Team

  559.000đ
  /người dùng/tháng theo mô hình cam kết một năm

  For teams building apps to collaborate on shared workflows

  • Không giới hạn Bảng tính
  • 50.000 bản ghi cho mỗi Bảng tính
  • 25.000 luồng chạy tự động
  • 10 GB tệp đính kèm cho mỗi bảng tính
  • Standard sync integrations
  • Extensions
  • Gantt and timeline view
  • Expanded color, formatting, and calendar options
 • Airtable Business

  1.099.000đ
  /người dùng/tháng theo mô hình cam kết một năm

  For teams and departments who need advanced features and basic administration.

  • Mọi thứ trong Team, cộng thêm:
  • 125.000 bản ghi mỗi Bảng tính
  • 100.000 luồng chạy tự động
  • 100 GB tệp đính kèm cho mỗi bảng tính
  • Premium sync integrations
  • Xác thực dữ liệu
  • Đồng bộ 2 chiều
  • Admin panel
  • SAML-based single sign-on
 • Airtable Enterprise

  Liên hệ
  /người dùng/tháng theo mô hình cam kết một năm

  For organizations looking to build scalable, flexible apps with powerful governance and administration

  • Mọi thứ trong Business, cộng thêm:
  • 500.000 bản ghi cho mỗi Bảng tính
  • 500.000 luồng chạy tự động
  • 1000 GB tệp đính kèm cho mỗi bảng tính
  • On-premises sync integrations
  • Cổng truy cập doanh nghiệp
  • Nâng cao bảo mật và bảng quản trị viên
  • Cổng API cho doanh nghiệp
  • Quản lý phần mở rộng và tích hợp
  • Audit logs and DLP

Bảng so sánh chi tiết

Thông số cơ bản

Team Business Enterprise
Nền tảng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bản ghi trên mỗi nền tảng 50,000 125,000 500,000
Workspaces 1 Không giới hạn Không giới hạn
Maximum number of editors per workspace Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Maximum number of commenters per workspace Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Không gian đính kèm mỗi nền tảng 10GB 100GB 1,000GB
Lịch sử sửa đổi và ảnh chụp nhanh 1 năm 2 năm 3 năm
Cộng tác và nhận xét trong thời gian thực
Ứng dụng web, máy tính để bàn, iOS và Android

Các dạng xem

Team Business Enterprise
Dạng xem lưới, lịch, biểu mẫu, kanban, bộ sưu tập và danh sách
Dạng xem Gantt và Timeline
Các nhân dạng xem và khóa chỉnh sửa
Bổ sung Sections

Customization

Team Business Enterprise
Custom branded forms
Expanded color and formatting options
Advanced calendar features

App building and design

Team Business Enterprise
Interface Designer

Phần mở rộng

Team Business Enterprise
Pre-built extensions
Scripting and custom extensions

Tự động hoá

Team Business Enterprise
Chạy theo tháng 25,000 100,000 500,000
Lịch sử chạy 1 năm 2 năm 3 năm
Tích hợp tự động hoá

Synced data and integrations

Team Business Enterprise
Đồng bộ bảng tính mỗi Base 10 20 20
Verified data
Đồng bộ đa nguồn
Đồng bộ 2 chiều
Standard sync integrations
Premium sync integrations
On-premises integrations

AI

Team Business Enterprise
Airtable AI Add-on Add-on Add-on

Advanced permissions

Team Pro Business
Password and domain-restricted shares
Field and table editing permissions
Granular interface permissions
User groups

Admin controls

Team Business Enterprise
Federated organization with associated domains
Admin panel
Enterprise Hub
Organizational units Không giới hạn
SCIM user provisioning
SCIM-synced user groups
Payment by invoice
Extension and integration management
Admin reports

Security

Team Business Enterprise
SAML-based single sign-on (SSO)
Domain management
Data loss prevention (DLP)
Audit logs
Enterprise Key Management Add-on

Developer Platform

Team Business Enterprise
Web API
Enterprise API
API calls per month 100,000 Không giới hạn Không giới hạn
Service Accounts

Hỗ trợ

Team Business Enterprise
Help Center and Community
In-product support
Email support
Professional Services Add-on Add-on