download

Bảng giá bản quyền

*Bảng giá các gói dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT 10%

Yêu cầu hệ thống Windows

 • Microsoft Windows 10 (64-bit) 1709 phiên bản "Creators Update" trở lên (Khuyến nghị: Phiên bản "May 2020 Update" của Microsoft Windows 10 (64-bit) trở lên)
 • Bộ xử lý Intel ® Core ™ i3 thế hệ thứ 6 hoặc Bộ xử lý AMD ® Ryzen ™ 3 thế hệ thứ nhất (Khuyến nghị: Bộ xử lý Intel ® Core ™ i5 thế hệ thứ 10 trở lên hoặc Bộ xử lý AMD ® Ryzen ™ 5 thế hệ thứ 2 trở lên)
 • RAM tối thiểu 8 GB (Khuyến nghị: RAM 16 GB trở lên)
 • 4 GB dung lượng ổ đĩa khả dụng (Khuyến nghị: SSD với 4GB dung lượng ổ đĩa khả dụng)
 • Kích thước màn hình 1366 x 768 trở lên (Khuyến nghị 1920 x 1080 trở lên)
 • Microsoft .NET 4.7.2 trở lên (bao gồm), WebView2 Runtime (bao gồm), Windows N yêu cầu gói MediaFeature cho Windows N (Khuyến nghị: Microsoft .NET 4.7.2 trở lên (bao gồm), WebView2 Runtime (bao gồm), Windows N yêu cầu gói MediaFeature cho Windows N)
 • Khuyến nghị: Dòng NVIDIA GeForce 10 chuyên dụng hoặc card màn hình mới hơn
 • Micrô bên trong (Khuyến nghị: USB hoặc micrô bên ngoài khác để ghi âm giọng nói)
 • Cần có kết nối Internet và tài khoản TechSmith để dùng thử và một số tính năng được kết nối bổ sung

Yêu cầu hệ thống Mac

 • macOS 10.14 trở lên (Khuyến nghị: macOS 11 trở lên)
 • Bộ xử lý Intel ® Core ™ i5 thế hệ thứ 6 hỗ trợ 64 bit (Khuyến nghị: Bộ xử lý Intel ® Core ™ i5 thế hệ thứ 10 hỗ trợ 64 bit hoặc bộ xử lý Apple Silicon M1)
 • RAM tối thiểu 8 GB (Khuyến nghị: RAM 16 GB trở lên)
 • 4 GB dung lượng ổ đĩa khả dụng (Khuyến nghị: SSD với 4GB dung lượng ổ đĩa khả dụng)
 • Micrô bên trong (Khuyến nghị: USB hoặc micrô bên ngoài khác để ghi âm giọng nói)
 • Nhập Powerpoint yêu cầu PowerPoint 2016, 2019 trở lên cho Mac
 • Phát lại bằng Trình phát thông minh được hỗ trợ trên Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, phiên bản mới nhất cho Chrome, Firefox và Safari, iOS 11+, Android 5+
 • Cần có kết nối Internet và tài khoản TechSmith để dùng thử và một số tính năng được kết nối bổ sung

Các tính năng mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng

Scroll to Top