Lưu trữ Danh mục: Kiến thức

[Zimbra] – Hướng dẫn kiểm tra log gửi / nhận Email Zimbra

Kiểm tra log gửi và nhận thư của email server Zimbra thật sự cần thiết, [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn tìm ID Mailbox Account trong Email Zimbra

Mỗi account email trong email Zimbra được đại diện bởi một ID, tuy nhiên ID [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn chỉnh sửa Quota Account Email Zimbra

Thực tế, việc thiết lập chỉnh sửa quota cho các account khác nhau với giá [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn đổi mật khẩu Account Admin Zimbra

Khi đổi mật khẩu account admin Zimbra, hãy lưu ý đặt càng dài càng tốt [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn thiết lập chữ ký Email Zimbra

Chữ ký email Zimbra với đầy đủ thông tin cung cấp cho người nhận bức [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn thay đổi Title Web Zimbra

Việc thay đổi title web Zimbra là một trong những tip thú vị để người [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn thiết lập Forward Email Zimbra

Việc forward email trên zimbra được thực hiện khá đơn giản và cũng mang lại [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn khởi tạo User Zimbra

Khi được admin thêm vào không gian Zimbra, người dùng cũng như doanh nghiệp sẽ [...]

Thủ thuật kiểm tra website đã hoạt động trên hosting hay chưa?

Bài viết cung cấp cho bạn một số thủ thuật hữu ích để kiểm tra [...]

[Zimbra] – Hướng dẫn thay đổi logo trong Email Zimbra

Phiên bản email server zimbra Network Edition hỗ trợ việc thay đổi logo trực tiếp [...]