Zoho Mail

Doi mat khau tai khoan Zoho Mail

Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Zoho Mail

Để thay đổi mật khẩu (Change Password) tài khoản user email, bạn đăng nhập vào Email, và làm theo các bước sau: Bước 1: Chọn Settings Email (Thiết lập), tại ô Tài khoản của tôi chọn Đổi mật khẩu Bước 2: Tại trang Zoho Accounts, chọn Đổi mật khẩu Điền đầy đủ các trường thông tin: Mật khẩu hiện tại …

Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản Zoho Mail Đọc thêm

su dung chuc nang loc mail email filtering trong Zoho Mail

Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc mail (email filtering) trong Zoho Mail

Chức năng lọc email có tác dụng lọc những email được gửi đến hoặc gửi đi theo tên miền, người gửi, hay nội dung – subject vào 1 folder nào mà bạn muốn. Ví dụ: bạn muốn lọc email của tên miền zoho.com vào folder Zoho, sau này tất cả các email có đuôi tên miền là @zoho.com sẽ tự …

Hướng dẫn sử dụng chức năng lọc mail (email filtering) trong Zoho Mail Đọc thêm

Huong dan thay doi ten hien thi khi gui email Zoho Mail

Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email Zoho Mail

Thay đổi tên người sử dụng giúp mọi người dễ dàng nhận biết bạn là ai, thuộc đơn vị nào… Để thay đổi tên hiển thị, bạn thực hiện các bước sau: Tại giao diện email của bạn, chọn Setting Sau đó, tại bảng Tài khoản của tôi -> chọn Thông tin cá nhân Lúc này trang Hồ sơ, thông …

Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị khi gửi email Zoho Mail Đọc thêm

accounts.zoho .com

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ trong Zoho Mail

Với Zoho Mail, mặc định ngôn ngữ hiển thị là Tiếng Anh, để có thể chuyển ngôn ngữ hiển thị sang Tiếng Việt, các bạn có thể làm theo hướng dẫn

Scroll to Top