Email Business Server

Huong dan thiet lap chinh sach ve mat khau account email 1

[Zimbra] – Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra

Hướng dẫn cài đặt ssl trên zimbra bằng commandsu – zimbra Vị trí mặc định của zmcertmgr tool là /opt/zimbra/bin/zmcertmgr. Cài đặt certificate, theo các bước sau: 1. Upload certificate (.crt) và CA bundle (.ca-bundle) files ở bất kỳ folder nào trên server. Certificate và CA bundle có thể download tại SSLs.com. Nếu bạn không tự tạo CSR trên server …

[Zimbra] – Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra Đọc thêm

Huong dan thiet lap chinh sach ve mat khau account email

[Zimbra] – Hướng dẫn thiết lập chính sách về mật khẩu account email

Mặc định khi cài đặt xong email server zimbra việc thiết lập chính sách về mật khẩu cho account email khi tạo mới trong hệ thống ở mức cơ bản, yếu chỉ thiết lập 2 tham số độ dài mật khẩu tối thiểu: 6, độ dài mật khẩu tối đa: 64. Việc thiết lập lại chính sách về mật khẩu …

[Zimbra] – Hướng dẫn thiết lập chính sách về mật khẩu account email Đọc thêm

nhan email zimbra 1

[Zimbra] – Hướng dẫn cấu hình relay email zimbra

Để tăng tính tin cậy cho hệ thống email server zimbra sau khi đã thêm đầy đủ các bản ghi như SPF, DMARC, DKIM, PTR, IP không rơi vào black list nhưng một số trường hợp email server vẫn có tình trạng thư gửi đi rơi vào mục SPAM hay bị các hệ thống email server của người nhận đánh …

[Zimbra] – Hướng dẫn cấu hình relay email zimbra Đọc thêm

nhan email zimbra

[Zimbra] – Hướng dẫn kiểm tra log gửi / nhận email zimbra

Việc kiểm tra log gửi/nhận của email server zimbra là rất cần thiết, giúp xác định được một email đã gửi/nhận thành công hay chưa và nếu chưa thành công thì bị dừng ở bước nào và báo lỗi ra sao. – Đường dẫn file log /var/log/maillog – Chu trình gửi: Khi click gửi thư => Connect tới email server …

[Zimbra] – Hướng dẫn kiểm tra log gửi / nhận email zimbra Đọc thêm

Zimbra – Huong dan doi mat khau account admin zimbra

[Zimbra] – Hướng dẫn đổi mật khẩu account admin zimbra

Khi cài đặt email server zimbra mặc định sinh ra một account admin có toàn quyền quản trị trên hệ thống email server. Tuy nhiên trong quá trình vận hành sử dụng người quản trị không nhớ được mật khẩu admin nên phải thực hiện thao tác reset password account admin zimbra – Bước 1: SSH vào email server và …

[Zimbra] – Hướng dẫn đổi mật khẩu account admin zimbra Đọc thêm

3

[Zimbra] – Hướng dẫn thiết lập chữ ký email zimbra

Mặc định khi khởi tạo account email zimbra sẽ không thiết lập chữ ký, một số nhu cầu của các nhân, tổ chức về việc thiết lập chữ ký cho email, yêu cầu này có thể thực hiện được đối với các account email zimbra. – Bước 1: Login vào user email – Bước 2: Thiết lập chữ ký Click …

[Zimbra] – Hướng dẫn thiết lập chữ ký email zimbra Đọc thêm

Zimbra – Huong dan thay doi title web zimbra

[Zimbra] – Hướng dẫn thay đổi title web zimbra

Mặc định khi triển khai xong hệ thống email server zimbra ở phần user login title trên thanh trình duyệt sẽ là Zimbra Web Client Sign In, phần admin login là Zimbra Administration một số khách hàng muốn thay đổi title thành tên của đơn vị, tổ chức của mình. 1. Thay đổi title web login client – Title web …

[Zimbra] – Hướng dẫn thay đổi title web zimbra Đọc thêm

Scroll to Top