Chuyên mục: Google Workspace

Google ngừng cung cấp các tài khoản G Suite Legacy cũ từ tháng 7/2022

Các doanh nghiệp cần nhanh chóng có chiến lược để nâng cấp lên các phiên bản Google Workspace nhằm tránh việc bị gián đoạn khi Google ngừng cung cấp tài khoản G Suite Legacy cũ.

Đăng ký nhận tin tức hằng ngày

Scroll to Top