Thông tin cần biết

Biểu mẫu - Hồ sơ đăng ký tên miền

Mẫu dành cho cơ quan - Tổ chức doanh nghiệp
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải xuống
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải xuống
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải xuống
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải xuống
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải xuống
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải xuống
Mẫu dành cho cá nhân
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải xuống
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế Tải xuống
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải xuống
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VN Tải xuống
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN Tải xuống
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải xuống
Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền dưới "GOV.VN"
Bản khai đăng ký tên miền .VN Tải xuống
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền Tải xuống
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN Tải xuống
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN Tải xuống
Mẫu hồ sơ chuyển nhượng tên miền
Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền Tải xuống
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet Tải xuống
Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng Tải xuống
Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định Tải xuống
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài) Tải xuống
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet Tải xuống
Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký
Chuyển từ nhà đăng ký khác về HVN Tải xuống
Mẫu đăng ký bảo vệ tên miền
Đơn đăng ký bảo vệ tên miền Tải xuống
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ Tải xuống
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền Tải xuống
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .vn
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VN Tải xuống
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tức Tải xuống
Đại lý
Hợp đồng đại lý Liên hệ
Quy định mới đối với Domain quốc tế
  • Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.
  • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  • Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
  • Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/07/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Scroll to Top