Giá gốc là: 2,409,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,190,000 ₫.