Giá gốc là: 1,859,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,690,000 ₫.
Giá gốc là: 1,419,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,290,000 ₫.
Giá gốc là: 2,409,000 ₫.Giá hiện tại là: 2,190,000 ₫.