H_CH 01

630,000VND/6 tháng
 • Dung lượng lưu trữ 1 GB
 • Băng thông / tháng 50 GB
 • Panel điều khiển cPanel
 • Domain 01
 • FTP Không giới hạn
 • MySQL 01

H_CH 03

1,890,000VND/6 tháng
 • Dung lượng lưu trữ 10 GB
 • Băng thông / tháng 200 GB
 • Panel điều khiển cPanel
 • Domain 10
 • FTP Không giới hạn
 • MySQL 10

H_CH 04

3,150,000VND/6 tháng
 • Dung lượng lưu trữ 20 GB
 • Băng thông / tháng Không giới hạn
 • Panel điều khiển cPanel
 • Domain Không giới hạn
 • FTP Không giới hạn
 • MySQL Không giới hạn