{{specialChoice}} is in your cart

Congratulations! {{specialChoice}} is available!

Unfortunately! {{specialChoice}} is taken!

{{specialChoice}} is unavailable

{{specialChoice}} checking status

Popular Extensions

  • {{domainList[domainName].sld}} {{domainList[domainName].name}}
    The domain is not available

Suggestions

  • {{domainList[domainName].sld}} {{domainList[domainName].name}} {{label.name}}
    The domain is not available

Order Summary

  • Domains
  • Products
  • Addons
  • Subtotal:
Total Due Today

Tiết kiệm chi phí Tối đa lợi nhuận kinh doanh

Bằng cách lựa chọn sử dụng Combo dịch vụ tại HVN Group

COMBO X1

Combo X1

Giảm ngay 10%

Khi đăng ký đồng thời tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế.

COMBO X2

Combo X2

Giảm ngay 25%

Khi đăng ký đồng thời Tên miền + Hosting với thời hạn tối thiểu 1 năm.

COMBO X3

Combo X3

Giảm ngay 20%

Khi đăng ký đồng thời Tên miền + Hosting + Email với thời hạn tối thiểu 1 năm.

Bảng giá tên miền

Bảng giá chi tiết các tên miền cung cấp bởi HVN Group
Tên miền Phí cung cấp dịch vụ Phí đăng ký năm đầu Phí gia hạn tên miền Phí Tranfer tên miền
.net Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.com Miễn phí 330,000VND 330,000VND 330,000VND
.vn Miễn phí 770,000VND 460,000VND 460,000VND
.com.vn Miễn phí 670,000VND 360,000VND 360,000VND
.int.vn Miễn phí
.org Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.biz Miễn phí 400,000VND 400,000VND 400,000VND
.info Miễn phí 380,000VND 380,000VND 380,000VND
.net.vn Miễn phí 670,000VND 360,000VND 360,000VND
.edu.vn Miễn phí 490,000VND 260,000VND 260,000VND
.info.vn Miễn phí 490,000VND 260,000VND 260,000VND
.gov.vn Miễn phí 490,000VND 260,000VND 260,000VND
.org.vn Miễn phí 490,000VND 260,000VND 260,000VND
.biz.vn Miễn phí 670,000VND 360,000VND 360,000VND
.name.vn Miễn phí 82,000VND 52,000VND 52,000VND
.pro.vn Miễn phí 490,000VND 260,000VND 260,000VND
.ac.vn Miễn phí 490,000VND 260,000VND 260,000VND
.us Miễn phí 250,000VND 250,000VND 250,000VND
.asia Miễn phí 330,000VND 330,000VND 330,000VND
.ws Miễn phí 690,000VND 690,000VND 690,000VND
.name Miễn phí 290,000VND 290,000VND 290,000VND
.cab Miễn phí 680,000VND 680,000VND 680,000VND
.email Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.jobs Miễn phí 3,200,000VND 3,200,000VND 3,200,000VND
.moda Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.place Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.services Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.toys Miễn phí 1,020,000VND 1,020,000VND 1,020,000VND
.cafe Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.energy Miễn phí 2,050,000VND 2,050,000VND 2,050,000VND
.gift Miễn phí 410,000VND 410,000VND 410,000VND
.mom Miễn phí 760,000VND 760,000VND 760,000VND
.sex Miễn phí 2,000,000VND 2,000,000VND 2,000,000VND
.trade Miễn phí 330,000VND 330,000VND 330,000VND
.academy Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.cam Miễn phí 480,000VND 480,000VND 480,000VND
.gifts Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.money Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.plus Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.sexy Miễn phí 900,000VND 1,200,000VND 1,200,000VND
.trading Miễn phí 1,600,000VND 1,600,000VND 1,600,000VND
.accountant Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.camera Miễn phí 1,150,000VND 1,150,000VND 1,150,000VND
.community Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.gives Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.poker Miễn phí 1,100,000VND 1,100,000VND 1,100,000VND
.training Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.accountants Miễn phí 2,070,000VND 2,070,000VND 2,070,000VND
.camp Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.company Miễn phí 190,000VND 190,000VND 190,000VND
.engineer Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.glass Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.porn Miễn phí 2,400,000VND 2,400,000VND 2,400,000VND
.shoes Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.travel Miễn phí 2,700,000VND 2,700,000VND 2,700,000VND
.computer Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.engineering Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.global Miễn phí 1,600,000VND 1,600,000VND 1,600,000VND
.mx Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.press Miễn phí 1,550,000VND 1,550,000VND 1,550,000VND
.shop Miễn phí 750,000VND 750,000VND 750,000VND
.tube Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.actor Miễn phí 830,000VND 830,000VND 830,000VND
.capital Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.gmbh Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.kim Miễn phí 360,000VND 360,000VND 360,000VND
.pro Miễn phí 360,000VND 360,000VND 360,000VND
.shopping Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.tv Miễn phí 790,000VND 790,000VND 790,000VND
.adult Miễn phí 2,400,000VND 2,400,000VND 2,400,000VND
.car Miễn phí 65,000,000VND 65,000,000VND 65,000,000VND
.construction Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.equipment Miễn phí 450,000VND 450,000VND 450,000VND
.gold Miễn phí 2,100,000VND 2,100,000VND 2,100,000VND
.kitchen Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.navy Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.show Miễn phí 753VND 764VND 753VND
.cards Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.consulting Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.golf Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.singles Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.care Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.contractors Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.estate Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.la Miễn phí 760,000VND 760,000VND 760,000VND
.productions Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.site Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.agency Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.cooking Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.graphics Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.land Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.promo Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.ski Miễn phí 950,000VND 950,000VND 950,000VND
.university Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.airforce Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.cool Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.gratis Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.properties Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.soccer Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.uno Miễn phí 330,000VND 330,000VND 330,000VND
.events Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.green Miễn phí 1,500,000VND 1,500,000VND 1,500,000VND
.law Miễn phí 2,300,000VND 2,300,000VND 2,300,000VND
.property Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.social Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.apartments Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.casa Miễn phí 180,000VND 180,000VND 180,000VND
.coupons Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.exchange Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.gripe Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.protection Miễn phí 56,500,000VND 56,500,000VND 56,500,000VND
.software Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.vacations Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.archi Miễn phí 1,500,000VND 1,500,000VND 1,500,000VND
.cash Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.courses Miễn phí 760,000VND 760,000VND 760,000VND
.expert Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.group Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.lawyer Miễn phí 810,000VND 810,000VND 810,000VND
.pub Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.solar Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.army Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.casino Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.exposed Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.guide Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.lease Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.pw Miễn phí 530,000VND 530,000VND 530,000VND
.solutions Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.vegas Miễn phí 1,200,000VND 1,200,000VND 1,200,000VND
.catering Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.credit Miễn phí 2,050,000VND 2,050,000VND 2,050,000VND
.express Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.guitars Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.legal Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.ventures Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.art Miễn phí 290,000VND 290,000VND 290,000VND
.cc Miễn phí 270,000VND 270,000VND 270,000VND
.creditcard Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.fail Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.guru Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.lgbt Miễn phí 920,000VND 920,000VND 920,000VND
.network Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.space Miễn phí 490,000VND 490,000VND 490,000VND
.vet Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.center Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.cricket Miễn phí 320,000VND 320,000VND 320,000VND
.faith Miễn phí 320,000VND 320,000VND 320,000VND
.haus Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.life Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.news Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.racing Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.associates Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.chat Miễn phí 600,000VND 600,000VND 600,000VND
.cruises Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.family Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.lighting Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.store Miễn phí 1,200,000VND 1,200,000VND 1,200,000VND
.video Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.attorney Miễn phí 810,000VND 810,000VND 810,000VND
.cheap Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.fans Miễn phí 1,470,000VND 1,470,000VND 1,470,000VND
.limited Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.ninja Miễn phí 380,000VND 380,000VND 380,000VND
.stream Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.villas Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.auction Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.christmas Miễn phí 1,500,000VND 1,500,000VND 1,500,000VND
.dance Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.farm Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.help Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.limo Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.nl Miễn phí 220,000VND 220,000VND 220,000VND
.red Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.studio Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.vin Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.audio Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.church Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.date Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.fashion Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.hiphop Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.link Miễn phí 240,000VND 240,000VND 240,000VND
.rehab Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.study Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.vip Miễn phí 330,000VND 330,000VND 330,000VND
.city Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.dating Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.feedback Miễn phí 8,950,000VND 8,950,000VND 8,950,000VND
.hockey Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.live Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.reisen Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.style Miễn phí 600,000VND 600,000VND 600,000VND
.vision Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.holdings Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.loan Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.rent Miễn phí 1,350,000VND 1,350,000VND 1,350,000VND
.supplies Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.vodka Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.band Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.claims Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.finance Miễn phí 1,030,000VND 103,000VND 1,030,000VND
.holiday Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.loans Miễn phí 2,000,000VND 2,000,000VND 2,000,000VND
.rentals Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.supply Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.bar Miễn phí 1,500,000VND 1,500,000VND 1,500,000VND
.cleaning Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.deals Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.financial Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.horse Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.lol Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.one Miễn phí 220,000VND 220,000VND 220,000VND
.repair Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.support Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.click Miễn phí 230,000VND 230,000VND 230,000VND
.hospital Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.report Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.surf Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.voyage Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.bargains Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.clinic Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.delivery Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.fish Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.host Miễn phí 1,900,000VND 1,900,000VND 1,900,000VND
.online Miễn phí 730,000VND 730,000VND 730,000VND
.surgery Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.beer Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.clothing Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.fishing Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.hosting Miễn phí 8,950,000VND 8,950,000VND 8,950,000VND
.love Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.ooo Miễn phí 680,000VND 680,000VND 680,000VND
.rest Miễn phí 790,000VND 790,000VND 790,000VND
.cloud Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.dental Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.fit Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.house Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.ltd Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.restaurant Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.systems Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.watch Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.best Miễn phí 500,000VND 500,000VND 500,000VND
.club Miễn phí 300,000VND 300,000VND 300,000VND
.dentist Miễn phí 820,000VND 820,000VND 820,000VND
.fitness Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.review Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.tattoo Miễn phí 950,000VND 950,000VND 950,000VND
.webcam Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.reviews Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.tax Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.website Miễn phí 490,000VND 490,000VND 490,000VND
.bid Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.design Miễn phí 980,000VND 980,000VND 980,000VND
.florist Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.icu Miễn phí 190,000VND 190,000VND 190,000VND
.maison Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.rip Miễn phí 380,000VND 380,000VND 380,000VND
.taxi Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.wedding Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.bike Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.co Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.diamonds Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.flowers Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.immo Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.management Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.rocks Miễn phí 270,000VND 270,000VND 270,000VND
.team Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.wiki Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.bingo Miễn phí 980,000VND 980,000VND 980,000VND
.diet Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.market Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.rodeo Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.tech Miễn phí 1,100,000VND 1,100,000VND 1,100,000VND
.bio Miễn phí 1,400,000VND 1,400,000VND 1,400,000VND
.digital Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.football Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.in Miễn phí 190,000VND 190,000VND 190,000VND
.marketing Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.technology Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.win Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.black Miễn phí 1,100,000VND 1,100,000VND 1,100,000VND
.co.in Miễn phí 166VND 176VND 166VND
.direct Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.forsale Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.partners Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.tel Miễn phí 300,000VND 300,000VND 300,000VND
.wine Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.blackfriday Miễn phí 3,120,000VND 3,120,000VND 3,120,000VND
.directory Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.foundation Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.mba Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.parts Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.run Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.tennis Miễn phí 980,000VND 980,000VND 980,000VND
.work Miễn phí 170,000VND 170,000VND 170,000VND
.blog Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.discount Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.fun Miễn phí 460,000VND 460,000VND 460,000VND
.me Miễn phí 460,000VND 460,000VND 460,000VND
.party Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.theater Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.works Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.coach Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.doctor Miễn phí 2,000,000VND 2,000,000VND 2,000,000VND
.fund Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.industries Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.pet Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.sale Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.theatre Miễn phí 14,400,000VND 14,400,000VND 14,400,000VND
.world Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.blue Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.codes Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.dog Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.furniture Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.ph Miễn phí 1,037VND 1,121VND 532VND
.salon Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.tienda Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.wtf Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.boutique Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.coffee Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.domains Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.futbol Miễn phí 270,000VND 270,000VND 270,000VND
.ink Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.photo Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.sarl Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.tips Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.college Miễn phí 1,450,000VND 1,450,000VND 1,450,000VND
.download Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.fyi Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.media Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.xyz Miễn phí 250,000VND 250,000VND 250,000VND
.gallery Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.insure Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.photos Miễn phí 430,000VND 430,000VND 430,000VND
.school Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.today Miễn phí 440,000VND 440,000VND 440,000VND
.yoga Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.earth Miễn phí 520,000VND 520,000VND 520,000VND
.game Miễn phí 8,950,000VND 8,950,000VND 8,950,000VND
.men Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.business Miễn phí 180,000VND 180,000VND 180,000VND
.games Miễn phí 380,000VND 380,000VND 380,000VND
.menu Miễn phí 760,000VND 760,000VND 760,000VND
.pics Miễn phí 620,000VND 620,000VND 620,000VND
.science Miễn phí 310,000VND 310,000VND 310,000VND
.tools Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.zone Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND
.buzz Miễn phí 760,000VND 760,000VND 760,000VND
.top Miễn phí 200,000VND 200,000VND 200,000VND
.pink Miễn phí 350,000VND 350,000VND 350,000VND
.tours Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.ca Miễn phí 250,000VND 250,000VND 250,000VND
.mobi Miễn phí 450,000VND 450,000VND 450,000VND
.pizza Miễn phí 1,030,000VND 1,030,000VND 1,030,000VND
.security Miễn phí 56,500,000VND 56,500,000VND 56,500,000VND
.town Miễn phí 650,000VND 650,000VND 650,000VND

Vì sao nên chọn HVN?

Để có được tên miền hợp lệ và thú vị, các bạn
nên thực hiện những qui tắc dưới đây

Nhà đăng kí tên miền uy tín

Chúng tôi tự hào là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu Việt Nam.

Hơn 10 năm kinh nghiệp

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi có thể tư vấn, đưa ra các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật một cách tốt nhất.

Luôn vì quyền lợi của khách hàng

Mang đến sự hài lòng cho khách hàng là mục tiêu hàng đầu. HVN luôn vì quyền lợi của khách hàng và coi trọng chất lượng dịch vụ.

Miễn phí ẩn thông tin tên miền

Ẩn các thông tin tên miền như: tên, công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email. *Áp dụng cho các tên miền hỗ trợ ẩn thông tin.

Miễn phí Dynamic DNS

Sử dụng dịch vụ Dynamic DNS giúp cho hệ thống máy chủ DNS luôn trỏ về đúng địa chỉ IP được cấp mới.

Miễn phí Email Forwarding

Hỗ trợ chuyển tiếp tất cả các Email từ tất cả các địa chỉ về cùng một địa chỉ email còn lại để kiểm tra email.

Một số câu hỏi thường gặp

Một vài kiến thức cơ bản và thắc mắc thường gặp về dịch vụ tên miền
1. Tên miền là gì?

Tên miền hay được gọi là (Domain Names) là một địa chỉ để xác định danh tính trực tuyến của bạn trren mạng internet. Tên miền mang đến cho chúng ta một địa chỉ dễ nhớ để truy cập lại, nếu không có tên miền theo dạng chữ này thì đường dẫn URL đến website sẽ chỉ được hiển thị bằng một dải các địa chỉ IP dạng số, và điều này gây khó khăn trong việc nhớ được địa chỉ chính xác của website.

2. Điều kiện để đăng ký tên miền?

Theo nguyên tắc chung trên thế giới hiện nay tên miền sẽ được đăng ký nếu thoả mãn 2 điều kiện: Duy nhất và ai nộp đơn đăng ký trước thì được cấp trước. Do đó nếu không đăng ký kịp thời, tên miền của bạn có thể bị người khác đăng ký mất.

3. Sự khác biệt giữa tên miền và web Hosting là gì?

Web hosting có nhiệm vụ chính là lưu trữ dữ liệu trên Máy chủ, nơi mà toàn bộ các dữ liệu như nội dung text của website, mã nguồn, hình ảnh, videos và một số thông tin khác được lưu giữ. Tên miền đại diện cho một địa chỉ cụ thể để dẫn dắt người truy cập vào website tìm kiếm thông tin. Tên miền và Web hosting là 2 thành phần hoạt động hoàn toàn độc lập có khả năng liên kết với nhau để tạo thành một website hoàn chỉnh.

4. DNS là gì?

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của (Domain Name System), là Hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 dành cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Ví dụ khi bạn gõ một địa chỉ Website lên trình duyệt thì nó sẽ truy cập đến một máy chủ để tìm kiếm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ Website, từ đó mới có thể truy cập đến trang web mà bạn yêu cầu.

5. CCTLD là gì?

ccTLD là cụm từ viết tắt trong tiếng Anh (Country Code Top-Level Domain) là Tên miền quốc gia cấp cao nhất, được cấp phát sử dụng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ trực thuộc. Tên miền quốc gia có 2 ký tự ví dụ như tại Việt Nam là .VN, Những ccTLD được quản lý một cách độc lập bởi cơ quan đăng ký được chỉ định trên một lãnh thổ, ví dụ tại Việt Nam cơ quản quản lý tên miền .VN là VNNIC.

6. TLD và GTLD là gì?

TLD là cụm từ viết tắt trong tiếng Anh là (Top-Level Domain), là tên miền cấp cao nhất, còn gTLD (Generic Top-Level Domain) là tên miền cấp cao nhất dùng chung. Ví dụ như bạn gõ vào thanh địa chỉ trên trình duyệt web để truy cập một website cụ thể như www.hvn.vn.

7. Tôi muốn chuyển tên miền quốc tế đăng ký nơi khác về HVN thì làm thế nào?

Tên miền Quốc tế có thể chuyển sau 60 ngày đăng ký mới hoặc còn hạn tối thiếu 7 ngày, có mã EPP Code (mã chuyển tên miền xin tại nhà cung cấp cũ), ở trạng thái Unlock (mở khóa) và bỏ ẩn thông tin tên miền (nếu có). Đồng thời tên miền muốn chuyển không được thay đổi bất kỳ thông tin chủ thể (Email, Số điện thoại, Địa chỉ,...) trong vòng 60 ngày trước khi yêu cầu chuyển đi.

8. Tôi muốn chuyển tên miền Việt Nam đăng ký nơi khác về HVN thì cần những gì?

Để chuyển tên miền Việt Nam về HVN thì tên miền của bạn phải còn hạn tối thiếu 30 ngày, đã được mở khóa (unlock) và cung cấp mã chuyển tên miền (mã EPP Code) để HVN thực hiện chuyển.