Chloé

Avatar of Chloé
quy-dinh-moi-ve-vong-dopi-ten-mien-viet-nam-nam-2022

Quy định mới về vòng đời tên miền Việt Nam năm 2022

Mỗi tên miền đều có vòng đời khác nhau, tên miền Việt Nam (.vn) cũng vậy. Theo thông tư số 21/2021/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành ngày 08/12/2021, có hiệu lực từ ngày 07/02/2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015) quy định về quản lý và sử dụng …

Quy định mới về vòng đời tên miền Việt Nam năm 2022 Đọc thêm

su-dung-tinh-nang-tra-loi-tu-dong-autoresponders

Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động Autoresponders

Autoresponder là tính năng trả lời tự động khi có địa chỉ mail từ bên ngoài gửi mail cho bạn. Bạn có thể định cấu hình email để gửi trả lời tự động cho tất cả các email bạn nhận được vào tài khoản email của mình, thêm hoặc sửa đổi Autoresponders cho tài khoản email của mình thông qua …

Hướng dẫn sử dụng tính năng trả lời tự động Autoresponders Đọc thêm

Scroll to Top